Hulje ligger strax utanför Mjölby i Östergötland och har tidigare tillhört Högby socken. Den äldre landsvägen som förbundit kvarnplatsen vid Svartån i Mjölby med Högby och Skänninge passerar norr om undersökningsområdet. I denna del av området hittade vi spår av ett hålvägssystem, en tidigare version av landsvägen. Hålvägarna avtecknar sig som två parallella mörka stråk i den ljusare undergrunden. En jämförelse med de äldre kartorna visar att det sannolikt rör sig om ett vägsystem från medeltid eller tidigare.