runsten

Uppdrag

Från järnålder till historisk tid i skånska byn Tingaröd

En mindre arkeologisk undersökning utförs i juni 2024 vid Tingaröds by utanför Ystad. Flera lämningar från tidigmodern tid liksom en över tusen år gammal förhistorisk boplats har hittats. 

PM 2019

Renovering av kyrkogårdsmur

PM 2019-02-04. Arkeologisk rådgivning och kontroll, Uppland. John Hamilton

Publikation

Omläggning av Björnlunda kyrkogårdsmur

Rapport 2015:72. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. John Hamilton