runsten

PM 2019

Renovering av kyrkogårdsmur

PM 2019-02-04. Arkeologisk rådgivning och kontroll, Uppland. John Hamilton

Publikation

Omläggning av Björnlunda kyrkogårdsmur

Rapport 2015:72. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. John Hamilton