2015

Rapport 2015:72. Arkeologisk förundersökning. Södermanlands län, Södermanland, Gnesta kommun, Björnlunda socken, Björnlundagården 5:7, 5:8 och 7:1, Björnlunda 285:1
John Hamilton

Daga församling har utfört omläggning av bogårdsmuren vid Björnlunda kyrkogård i Södermanland. Arbetet har övervakats av en arkeolog i syfte att upptäcka eventuella inmurade runstenar eller runstensfragment. Inga runstenar påträffades i de renoverade delarna av muren. Däremot kunde en kartstudie påvisa äldre bebyggelse inom kyrkomiljön som inte var registrerad i FMIS.