2019

PM 2019-02-04. Arkeologisk rådgivning och kontroll. Stockholms län, Uppland, Norrtälje kommun, Husby-sjuhundra socken, Husby-Sjuhundra kyrkogård, L2018:711 Fyndplats, L2018:733 Fyndplats
John Hamilton med bilagor av Magnus Källström, RAÄ och Katarina Lampel, ACTA AB