Stavby

PM 2017

Stavby 3:1

PM Arkeologisk kontroll, Uppland. Annika Nordström

Publikation

Järnåldersgårdar i Stavby

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Magnus Lindberg m.fl.

Publikation

Gravar från äldre järnålder i Stavby

Rapport 2016:83. Arkeologisk undersökning, Uppland. Katarina Appelgren