Väg 13

Publikation

Gång- och cykelväg längs väg 13

Rapport 2017:89. Arkeologisk förundersökning 2016, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2015:40. Arkeologisk utredning, steg 1 2014, Skåne. Anne Carlie och Kennet Stark

Publikation

Väg 13 vid Assmåsa

Rapport 2017:74. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2016, Skåne. Mathilda Kjällquist m.fl.