2015

Rapport 2015:40. Arkeologisk utredning steg 1, 2014. Skåne, Sjöbo kommun, Sövde socken, fornlämning Sövde 49:1, 50:1, 66:1, 297 och 359
Anne Carlie och Kennet Stark