Västerstad

Blogginlägg 2017.03.29

En 2000-årig vridkran

Vid förundersökningen samlade vi in ett förhållandevis stort fyndmaterial, varav merparten är att betrakta som hushållsavfall som den förhistoriska människan...

Blogginlägg 2017.03.27

En grav

Ovanpå det stora gropsystemet som vi berättade om i det förra inlägget fann vi vid förundersökningen 2011 en stenkonstruktion som...

Blogginlägg 2017.03.22

Hus från förromersk järnålder

Vid förundersökningen som vi gjorde 2011 tog vi upp fem stycken provytor inom området, för att samla in data kring...

Blogginlägg 2017.03.17

Metertjock matjord

Den 3e april inleder vi matjordsavbaningen med hjälp av 3 stycken 20-tons grävmaskiner och 3 stycken dumpers. Det är först...

Blogginlägg 2015.05.24

Ugn i lergrop

Det mesta vi har undersökt är brunnar. Men i en lergrop hittades en ugn, oklart vad den användes till.

Blogginlägg 2015.05.12

Tidigmedeltida hus i Hjärup

Ur det som från början mest ser ut som spridda mörka fläckar i jorden har nu minst ett tidigmedeltida hus utkristalliserat sig.

Blogginlägg 2015.05.11

Spännande fynd vid schaktningen

Medan vi hade maskinen kvar på området passade vi på att undersöka några stora mörka färgningar som vi gissade var...