Västerstad

Blogginlägg 2017.05.15

Brunnar och skelett

I förra veckan började vi undersöka de brunnar som kan knytas till spåren av järnåldersbebyggelsen.

Blogginlägg 2017.05.11

Till väders!

I dag har vi flugit med drönare över hela området för att lättare kunna se hur det kan ha sett ut på platsen.

Blogginlägg 2017.05.10

Vackra fibulor dyker upp

Det fortsätter att komma fibulor (dräktspännen) från olika tidsperioder! Idag har Iohannes detekterat fram en armborstfibula med bevarad nål, daterad...

Blogginlägg 2017.05.08

I jakt på forntida fröer

Nu har vi även kommit igång med genomgången av de jordprover som vi tar när vi undersöker anläggningar såsom stolphål,...

Blogginlägg 2017.05.05

Ännu en grav påträffad

I början av undersökningen berättade vi om den gravkonstruktion som vi dokumenterade i samband med förundersökningen. Inte långt från den...

Blogginlägg 2017.05.02

En vikingatida gård

Nu har vi börjat undersöka flera spännande hus i den sydöstra delen av området. Ett av dessa är cirka 46...

Blogginlägg 2017.04.21

Tio hus hittade

Arbetet går framåt. Vi fortsätter att schakta bort matjorden på undersökningsytan. I alven framträder spår efter stolpbyggda järnåldershus i form...

Blogginlägg 2017.04.18

Vendeltida fibula

Idag visar vi en vendeltida rektangulär fibula (dräktsspänne) som påträffades strax innan påsk. Bronsspännet var vackert dekorerad med djurornamentik. Vi...

Blogginlägg 2017.04.11

Djurornamentik på silverbeslag

Dagens finfynd utgjordes av detta fina förgyllda silverbeslag med vacker djurornamentik. Det är från vendeltid (550-800 e.Kr.)

Blogginlägg 2017.04.07

Ett fint spänne

Idag detekterade Iohannes fram det här fina spännet med sirlig ornering föreställande ett liggande djur!

Blogginlägg 2017.04.04

Likarmat spänne av brons

Det första detektorsfyndet, ett likarmat spänne i brons från vendeltid (550 – 800 e. Kr.), påträffades redan efter 15 minuters...

Blogginlägg 2017.04.03

Äntligen igång med schaktningen!

Denna veckan kommer vi huvudsakligen att gräva bort de massor som förts på i samband med bygget av cementfabriken, så...