Arbetet går framåt. Vi fortsätter att schakta bort matjorden på undersökningsytan. I alven framträder spår efter stolpbyggda järnåldershus i form av stolphål. På bilden är dessa markerade med träkubbar.

För närvarande har vi funnit ca 10 hus. Vi finner även eldstäder, avfallsgropar, lertäcktsgropar och brunnar.