Nu har vi börjat undersöka flera spännande hus i den sydöstra delen av området. Ett av dessa är cirka 46 meter långt och har konstruerats någon gång under vikingatid (800 – 1050 e.Kr). På samma plats har det under vendeltid (550 – 800 e.Kr) funnits ett äldre hus (se bild).

I vinkel till byggnaderna, men utanför bild, har ett nordsydligt hus varit uppfört. Vi tror att dessa byggnader har tillhört en så kallad storgård, det vill säga en gårdsenhet som kan knytas till ett övre socioekonomiskt samhällsskikt. Rimligen har en del av de yngre fibulorna och urnesspännena, som vi tidigare berättat om, haft sitt ursprung inom denna gårdsenhet.

Fler uppdateringar kring gården kommer inom kort!