Det fortsätter att komma fibulor (dräktspännen) från olika tidsperioder! Idag har Iohannes detekterat fram en armborstfibula med bevarad nål, daterad till folkvandringstid (400-550 e.Kr). Därtill en (troligen) medvetet demolerad armborstfibula från yngre romersk järnålder (200 – 400 e.Kr) och ett S-format spänne från vendeltid (550 – 800 e.Kr).