fibula

Blogginlägg 2020.01.20

Första föremålen från Bådstorp till konservering

Under mer än tusen år har de varit täckta av jord och lera, men nu pågår arbetet inomhus för fullt med att ta hand om alla metallföremål.

Uppdrag

Gårdar och guldfynd i Vikhem

Guld, exklusiva spännen, arabiska silvermynt och en liten flöjt. Flera spännande fynd dök upp när en järnåldersboplats med storgårdar undersöktes...

Publikation

Gravfältet vid Gärstad

Rapport 2017:15. Annika Helander. Arkeologisk undersökning, Östergötland.

Publikation

Där backe möter slätt – mellan mosse och lund

Rapport 2017:18. Arkeologisk undersökning 2015, Skåne. Adam Bolander m. fl.

Blogginlägg 2017.05.18

Fågelfibula från vendeltid

Igår hittade vi en fin fågelfibula från vendeltid (550-800 e.Kr.) i anslutning till storgårdsmiljön i den norra delen av området....

Blogginlägg 2017.05.10

Vackra fibulor dyker upp

Det fortsätter att komma fibulor (dräktspännen) från olika tidsperioder! Idag har Iohannes detekterat fram en armborstfibula med bevarad nål, daterad...

Blogginlägg 2016.09.26

Fina fynd första dagen

Då var vi igång! Första dagens matjordsavbaning är avklarad. I schakten påträffade vi stolhål, gropar, härdar och möjligen ett grophus....