Då var vi igång!

Första dagens matjordsavbaning är avklarad. I schakten påträffade vi stolhål, gropar, härdar och möjligen ett grophus. Dagens mest spännande metalldetektorfynd var ett fint S-formigt spänne som är från vendeltid.

Bronspussel. Ett S-formigt spänne i två delar som hittades 10 m från varandra och likarmade spännen med lösa spiralplattor som nu kan sättas ihop.