En järnåldersboplats undersöktes i Vikhemsområdet utanför Staffanstorp i Skåne 2016 eftersom nya hus skulle byggas på platsen. Av förundersökningarna att döma bodde människor här redan under romersk järnålder (ca 200 e. Kr.)

Läs mer om projektet på uppdragssidan