I vår stora täktgrop bland skörbränd sten, ben o keramik detekterade Iohannes fram ett Hedebymynt från tidigt 800-tal.

Flöjten anses vara ett av de äldsta musikinstrumenten. Enligt Wikipedia är den äldsta flöjten cirka 30 000 år gammal och tillverkad av mammutben. Om gårdagens flöjtfynd i Vikhem kan man för tillfället säga följande: Flöjten är gjord av ben från get eller får. Den framkom när en lertäktsgrop som överlagrades av ett järnåldershus snittades med grävmaskin.

Tyvärr innebar det att flöjten bröts sönder och endast detta fragment återfanns. Med ledning av stratigrafin kan den dateras till perioden från 300 till 800 e. Kr.