Den sedvanliga Mårtensknäppen. Iohannes och Christoffer schaktar oförtrutet vidare tillsammans med Per Arne.