Två guldfynd detekterades fram vid undersökningen. Båda låg i matjorden, men flera hundra meter från varandra. Fingerringen saknar dekor och är platt. Den dateras troligast från 300-talet och in i 500-talet. Den lilla tenen som är både avhuggen och avnupen hör förmodligen till samma period.