Idag har vi undersökt spåren av ännu ett nedbrunnet hus. Stolphålen var av kraftiga dimensioner vilket innebär att man använt sig av omfångsrika trädstockar för att bära upp husets takkonstruktion. Efter att man grävt en grop och placerat ned trästolpen har man bevisligen i flera fall även kilat ned stora stenar för att stabilisera konstruktionen och förhindra den från att röra sig och komma ur läge.

En sten som använts i detta syfte är ett fragment av en så kallad ”vridkvarn” (t v i bild). Dess ursprungliga användningsområde har varit att mala säd, vilket skedde med hjälp av handkraft. Efter att vridkvarnen kasserats har den alltså använts som stenskoning, i samband med att husets uppförts.

Kanske kan vi däri också skönja en förhoppning om framtida välgång.