Idag undersökte vi en brunn som visade sig ha en fin konisk plankskoning.

Plankorna var bilade och spetsiga. Huggmärken i träet syntes tydligt. Liknande brunnar har bland annat undersökts i Vorbasse i Danmark och i närheten av Köping i Västmanland. Båda dessa brunnar daterades till vikingatid. I vår brunn påträffades vi inga daterande fynd, men många djurben.

Någon av plankorna i brunnen ska vi dendrodatera. Det vill säga datera utifrån trädets årsringar.

Brunnsholken
Håkan poserar, som en fiskare i Napp och nytt, med sin fångst av en spetsad planka.