Hej igen! Det var ju ett tag sen 

Undersökningen i fält är avslutad och nu tar ett omfattande efterarbete vid. Först ut är ett kampussel. Vi har fogat hop 27 bitar till en stilig kam med datering till 500-talets första hälft (folkvandringstid). Kammen utgör en av de totalt 990 fyndposter som vi registrerat efter undersökningen.