Iohannes detekterar fortfarande fram spännande fynd.

Det arabiska myntet på fotografiet (sekundäranvänt som hängsmycke) är liksom de övriga dirhemerna som bestämts en abbassid, den hittills äldsta. Den är slagen under Kaliferna al-Mansur eller al-Mahdi i perioden 771/2 till 793/4. Årtalet är tyvärr borta men på den nämns guvernören Yazid Ibn Hatim al-Muhallabi. Kika i Wikipedia, alla tre är representerade med egna artiklar.

Stort tack till Tobias Bondesson och Yngve Karlsson för hjälp med identifieringen!