Igår hittade vi en fin fågelfibula från vendeltid (550-800 e.Kr.) i anslutning till storgårdsmiljön i den norra delen av området. Här på bilden har fågeln landat på en liten gren. Sammanlagt har vi nu hittat ett drygt 50-tal fibulor av en rad olika typer, bland annat: näbb-, fågel-, armborst-, korsformiga fibulor, likarmade spännen och urnesspännen.

De sträcker sig dateringsmässigt över en lång tidsperiod, från äldre romersk järnålder (0 – 200 e.Kr) och in i vikingatid (800-1050 e.Kr). Det långa tidsspannet visar på hur attraktiv platsen varit över tid, även om vi får förutsätta att det funnits perioder (eller luckor) då platsen inte varit bebyggd. Vi har emellertid belägg för ännu äldre aktivitet än järnålder, bland annat i form av två hyddor och en eller flera stenkammargravar från stenålder.

Dessa får vi säkert anledning att återkomma till längre fram!