Vendel

Publikation

Arkeologi för avloppsledningar i Vendel

Rapport 2022:99 Arkeologisk undersökning, Uppland. Anton Seiler med bidrag av Maria Lingström och Magnus Lindberg

Publikation

Nyanläggning av avlopp vid Vendels prästgård

Rapport 2022:20 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Schaktningsövervakning i Vendel

Rapport 2018:43. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Anton Seiler

Publikation

Vendels svarta jord Nytt ljus kring Vendelbygdens äldre historia

Rapport 2015:32. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Anton Seiler m.fl.