Vendel

Publikation

Schaktningsövervakning i Vendel

Rapport 2018:43. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Anton Seiler

Publikation

Vendels svarta jord

Rapport 2015:32. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Anton Seiler m. fl.