Norr om den flyttade staden Kalmar byggdes kring 1735 försvarsverket Fredriksskans och delar av denna kan finnas kvar under mark.

Området ingår i Kalmar kommuns detaljplan för nybyggnation och därför genomförs nu en arkeologisk förundersökning.

Fredriksskans byggdes på en holme, kallad ”Kärringlåhret”, omgärdat av Malmfjärdens vatten. Skansen har legat 150 meter norr om Kvarnholmen där det kring Kalmars nya bebyggelse fanns en stadsmur och bastioner. Enligt en inventering gjord 1770 var skansens tre meter höga murar byggda i gråsten och kalksten och ansågs vara i gott skick.

Runt 1870 revs det mesta av Kvarnholmens stadsmur och bastioner, och troligen även Fredriksskans. Det finns också uppgifter om att det i närheten ska ha funnits ett stenhuggeri med stenkross i början på 1900-talet, och man kan inte utesluta att man tagit sten från en raserad skans. Vi ska nu söka svar på vilken kulturhistorisk potential som finns av den gamla skansen.

Läs mer om resultatet i rapporten

Fotot är taget vid några fiskarbryggor på Ängön. Ute i vattnet anar man en låg holme som troligen är en förfallen Fredriksskans. Foto från Kalmar läns museums bilddatabas.
Ritning av Fredriksskans från år 1735. Ritningen finns bland stads- och fästningsplaner på Riksarkivet och visar hur skansen kan ha sett ut.