Under 2019 pågick en arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund. Det var den största undersökningen i staden på många år. 

Undersökningsområdet ligger på Stora Algatan 6 i centrala Lund, alldeles söder om Kulturen.

Undersökningen pågick mellan maj och oktober 2019. På platsen ska det sedan byggas bostäder.

Tomten som undersöktes har stått obebyggd sedan 1959, då man rev vad som kallades studentkasernen Petersborg. Det rör sig om en mycket intressant del av medeltidens Lund, alldeles i närheten av domkyrkan och i ett område där det var tätt med kyrkliga institutioner och residens med anknytning till kyrkan. I den medeltida staden fanns upp till 27 stenkyrkor och fyra kloster. Lund var inte bara ärkebiskopssäte utan räknades också länge som huvudort i Skåne.

Kvarteret ägdes av kyrkan

Vid tiden för reformationen, det vill säga från 1537, var hela kvarteret i kyrklig ägo. I den västra delen låg Sankt Mikaels kyrka, vilket gett namn åt kvarteret, och i den södra delen fanns Dominikankonventet, allmänt kallat Svartbrödraklostret. Svartbrödraklostret grundades redan 1222 och var ett av de första i Norden. Att det var ärkebiskopen Andreas Sunesson som upplät mark tyder på att området redan tidigare var i kyrklig ägo.

Den del av kvarteret som undersöktes ägdes vid reformationen av Svartbrödraklostret. Däremot vet vi inte om detta var en del av och ingick i klostret. Gården som vi vet låg här hyrdes ut under början av 1500-talet, men tomten ska ha stått öde från och med mitten av århundradet. Ända fram till 1835, då Petersborg uppfördes, är tomten registrerad som öde eller hagmark.

Varken den första eller sista stenläggningen som ska rensas fram och dokumenteras.

Förväntningar

Genom undersökningen hoppas vi kunna besvara frågor som handlar om hur området användes innan marken donerades till Dominikanerna, om tomten på något sätt efter donationen nyttjades mer direkt av konventet, vilka spår av verksamheter och kontakter som bevarats samt vad som hände efter reformationen, när konventets verksamhet upphörde. Naturligtvis är målet också att skaffa fler pusselbitar som rör Lunds äldsta historia och de första bosättningarna på platsen.

Samarbetsprojekt

Den arkeologiska utgrävningen görs i samverkan mellan Arkeologerna, Sydsvensk arkeologi AB och Kulturen, som är huvudman. Arbetet kan följas på via Kulturens hemsida och blogg.

Hemsida: https://www.kulturen.com/kulturmiljo/arkeologi/arkeologisk-undersokning-kvarteret-sankt-mikael/

Blogg: https://www.kulturen.com/blogg/kategorier/kulturmiljo/arkeologiska-undersokningar/kvarteret-sankt-mikael/

Instagram: @kulturens_arkeologer, #kvarteretsanktmikael

Rapporten

För mer info och om du vill läsa om resultatet se rapporten Kvarteret Sankt Mikael 16