Årets sista grävvecka bjöd på ett stort och djupt stenskott stolphål som låg i kanten på borggården. Stolpen som har stått i hålet har sannolikt varit hög och kraftig. Kanske har den ingått i en långsträckt struktur längs med vallgraven, till exempel en träpalissad?!

Stolphålet är endast undersökts till hälften, i bildens bakkant ser man en småstenspackning, det är en del av borggården. Foto mot öster, Arkeologerna CC-BY

Det går förstås inte att säga säkert när vi bara har undersökt ett enda stolphål, men det är kraftigare och djupare än de som vanligen användes i byggnader, som väggbärande eller takbärande stolpar. Läget, i kanten på borggården och mot vallgraven gör också att hypotesen om en byggnad är mindre trolig.

Spännande är det i alla fall och väcker många frågor. Årets kurser har återigen visat att närområdet kring borgen innehåller lämningar som berättar en helt ny historia om Biskopstuna.

Men det var inte allt! Vi grävde fram en armborstpil till! Det södra schaktet (det mot Allévägen) innehöll antydningar till byggnad, men här fanns framför allt en äldre, eventuellt stenlagd markyta med avfall. Stora och små välbevarade djurben, men också bitar av tegelstenar, takpannor och en del järnföremål. Under kurserna hade vi hoppats på ett daterande föremål, även om det var troligt att stenläggningen hörde till borgtiden. Så det blev väldigt bra att vi hittade armborstpilen. De brukar dateras till 1300–1400-tal men användes in på 1500-talet, ibland längre än så.

Armborstpilen låg med spetsen mot kärnborgen, kan den vara tecken på ett anfall mot borgen?

Armborstpilen ”in situ”, som den låg vid utgrävningen, foto från väster, Arkeologerna

Under den sista veckan dokumenterade och fotograferade vi en hel del, vi kontrollerade också att vi hade beskrivningar på alla stratigrafiska objekt och de tre schakten och. Sista dagen lades dessa igen med maskin.  Det är alltid lika tråkigt när årets grävsäsong i Biskopstuna är över…

Årets tre undersökta schakt. I bildens nederkant syns schaktet med den nyupptäckta husgrunden. Foto mot söder, Arkeologerna CC-BY.