Det är fascinerande att se hur historien om alligatorerna från jubileumsutställningen i Göteborg 1923, som ska vara begravda på den plats där vi just nu gräver, sprider sig i media. Vi kan meddela att vi än så länge inte har hittat några begravda alligatorer utan jobbar vidare med att undersöka trädgårdsanläggningen från 1800-talet. Så idag tänkte vi berätta om vad vi faktiskt gör på jobbet en ganska vanlig dag.

Vi täcker grävytan med isolerande mattor för att inte tjälen ska gå ned i marken

Det är många minusgrader på nätterna och vi behöver täcka över grävytan med isolerande mattor som får dras av varje morgon.

Grävmaskinen tar bort de översta jordlagren och allt som inte ska grävas för hand

Vi har en grävmaskin med oss hela tiden som gräver bort det översta jordlagret och som forslar bort jorden som är färdigundersökt. Just nu ska vi bredda grävytan lite för att få bättre koll på en av trädgårdsgångarna.

Mattias gräver bort ett jordlager för att få fram en av de många trädgårdsgångarna. Denna var kantad med sten och täckt med fin sand. Förmodligen tillhör den trädgården från 1800-talets första hälft.

Mattias skyfflar undan jord
En stenkantad gång dyker upp under ett lager med odlingsjord

Alla konstruktioner, fynd och prover mäts in med GPS och registreras i en databas. På så sätt kan vi göra kartor över allt vi undersökt, se var alla fynd är hittade och göra andra sorters analyser i ett GIS-program.

Karolina mäter in ett lager med matjord

Trädgården är uppbyggd av olika lager med jord och sand och i dem ser vi spåren efter gångar och andra konstruktioner. Vi kan inte gräva hela ytan för hand men vi gräver rutor på 1 x 1 meter utspridda över ytan. I rutorna gräver vi ett lager i taget, samlar in fynd och kan ta jordprover för att studera fröer och växtlighet. På så sätt kan vi få en bild av hur olika delar av trädgården har använts. I övrigt använder vi grävmaskinen för att skala av ett lager i taget.

Mattias och Maria gräver en ruta
Livliga diskussioner om vad det är vi egentligen hittar

Det är inte helt enkelt att förstå de olika lagren. Som det blir i en trädgård, har människor grävt och rensat ogräs, grävt gropar för plantor och träd, lagt på kompost och gödsel och i största allmänhet rört runt i jorden, tillsammans med daggmask och säkert en och annan sork. Det krävs många diskussioner och mycket funderande för att förstå hur allt hänger samman.

Och så har vi fikaraster förstås. En helt nödvändig del av dagen, inte minst när det är kallt och ruggigt ute.