I vissa delar av landet firas sportlov. På Johannebergs landeri fortsätter undersökningen efter sportlovsveckan. Vintergrävningar undviks i görligaste mån, något som tyvärr inte låter sig göras i detta fallet. Strävsamt fortsätter arkeologerna gräva meterrutor och profiler i snöyran.

Sportlovet avklarat, nu schaktar vi bort snön.

I morse när alla lyckats ta sig till landeriet i trafikkaoset, tedde sig området vitare än vanligt. En strategi för hur vi ska fortsätta undersökningen gjordes upp. Vår största fiende är inte snömodden utan tjälen som går ner i marken när det fryser på under natten. Snön snarare isolerar ovanpå våra täckmattor.

Snön skrapas bort för att arkeologerna ska kunna gräva.

Vi fortsätter att försiktigt bana av och gräva meterrutor som täcks med mattor. Vad vi behöver veta nu är vad den historiskt odlade jorden innehåller och på vilka nivåer intressanta koncentrationer finns. Vi kommer de närmaste dagarna att gräva 1 x 1 meter stora rutor fördelat i matjorden för att fånga upp fyndtäthet och lagerinnehåll. Vad vi redan nu vet är att marken närmast den inramande muren är skadad i samband med omläggning av muren. Dessutom ska muren bevaras intakt, så ett skyddande jordlager kommer att lämnas närmast den.

Meterrutor grävs bredvid trädgårdsgången.

Vidare analyseras profiler som visar lagerföljden och hur områdets form byggts upp. Det är många aktiviteter på platsen som ska förklaras. Senare tiders ingrepp är lättast att begripa. Till exempel ser vi tydliga spår efter barnens paradis från förra århundradets jubileum, 1923. Något vi återkommer med i ett senare blogginlägg.

I grävda profiler analyseras lagerföljden. Vi ser på vilka nivåer intressanta koncentrationer kommer och hur marken succesivt byggts upp.
Johannebergs landeri i snöyran