Det var ett tag sedan vi besökte Johannebergs landeri. Häromveckan skulle ledningsarbete inför Västlänken utföras, och vi var åter på plats för undersökning och dokumentation av det gamla landeriet.

Här fanns arkeologiska lämningar i form av äldre odlingsjord, stenläggningar, terrassmurar, odlingsbäddar och flera olika föremål. Vi hittade kinesiskt porslin, rödgods, glas, spikar, mynt och en mortel. Vi metalldetekterade också alla ytor. I Johanneberg har det tidigare kommit spännande metallfynd, bland annat en plomb.

Kinesiskt porslin från 1700-talets mitt. Foto Arkeologerna
Morteln ser ut att vara av gjutjärn, och den kom i det vi tror är ett odlingslager. Foto Arkeologerna
Stämpeln på mortelns undersida känner vi inte igen, men det kanske någon kunnig bloggläsare gör? Foto Arkeologerna

Uppbyggda odlingsterrasser i olika nivåer vittnar om det tunga arbete det innebar att anlägga en trädgård, och man kan undra vilka det var som byggde upp landeriet. Snart är vi tillbaka i Johanneberg igen, håll utkik på vår Instagram och på vår bloggsida