Vår kollega Per Nilsson har varit på besök och passade då på att tittade närmare på ett av detektorfynden. Han kunde bekräfta att det var en bronsyxa. En så kallad holkyxa från bronsåldern, sannolikt från period V-VI, det vill säga mellan cirka 900-500 f Kr (jämför med de båda yxorna till höger på bilden från ”Norrköpings Historia” (Olsén, P 1965)).

Vid närmare granskning noterades att yxan var välanvänd. Den har sannolikt härdats om flera gånger. Till följd av uppvärmningen hat yxan oxiderat vilket troligen förklarar den ojämna ytan. Det verkar också som att den har blivit tillslagen. Kanske har den plattas till inför en omgjutning?

Fascinerande hur mycket information ett till synes oansenligt föremål besitter.

Tack även till Andreas Nilsson (LU) för kommentarer från bilder på yxan.