Bland alla mörka fläckar i jorden i Pryssgården har vi nu börjat urskilja strukturer som bildar hus. Ett av dessa kan vara från äldre bronsålder.

Nu har vi hunnit så långt med förundersökningen i Pryssgården att olika områden med olika lämningar börjar bli tydliga. Ett område innehåller stora svarta eldstäder, där vi har hittat krukskärvor. Strax intill eldstäderna har vi också hittat lämningar efter ett hus.

Fyra stolphål på rad har en gång burit upp takkonstruktionen i ett hus. Även väggarna markeras av stolphål. Huset har därmed varit tvåskeppigt av en typ som förekommer in i äldre bronsålder, men säker datering får vi först när vi daterar träkol från stolphålen.

Ett av husen vi hittat är en tvåskeppig byggnad, troligen från äldre bronsålder. Takstolpar är markerade med käppar och väggstolpar med öglespjut.