Den arkeologiska undersökningen av ett vikingatida gravfält utanför Norrköping är nu inne på femte fältveckan. Med hjälp av grävmaskin har vi tagit bort vegetation och matjord från ett nära 6 000 kvadratmeter stort område, ungefär som en fotbollsplan.

Drönaren har just lyft från marken, redo att stiga ytterligare och fota gravfältet från luften. Foto: Arkeologerna

Inom området framträder närmare 150 gravar. För att få överblick och bättre kunna se de olika gravformerna har vi tagit hjälp av modern teknik.

Johan Stenvall har hjälpt oss att fotografera gravfältet från luften med hjälp av en drönare. Drönaren flyger inom ett i förväg bestämt område ovanför gravfältet och tar fotografier varannan sekund. Alla bilder sätts sedan ihop till en bild. Bilden kan vi sedan jämföra med vad vi ser i marknivå och med våra inmätningar av gravarna.

På bilden framträder gravarna mycket tydligt. Först lägger man märke till kantkedjorna, det vill säga de stenar som lagts som en ring i kanten av många av gravarna. Därefter kan man även se andra konstruktioner som inre stenpackningar. Bilden hjälper oss att tolka lämningarna och ibland framträder gravarna tydligare i detta fågelperspektiv än från marken.

På drönarfotot syns flera av gravarna tydligt. Notera kantkedjor och olika gravformer. Foto och bildbearbetning: Arkeologerna.