En bit horn av kronhjort från en brunn på bronsåldersboplatsen i Flädie, Skåne. Hornet uppvisar spår efter bearbetning med metall/järnredskap, som tyder på en datering till järnålder. En C14-datering visade också senare att brunnen inte är från bronsåldern utan är vendeltida alltså var i bruk cirka 550–800 e Kr.