Veckans ben: Ytterfilé (ländkota) av hjort från undersökningarna av Gästisparken/Hertig Johans källare i Motala.

Hjortben (bortsett från horn) är mycket ovanliga i senmedeltida och tidigmoderna sammanhang. Lite kul kuriosa i sammanhanget är att Hertig Johans pappa Johan III är känd för sitt intresse för jakt något han kanske förde över till sonen.