Motala

Publikation

Stenålder vid Stenavadet

Arkeologisk undersökning, Östergötland Linus Hagberg

Publikation

Metodutvecklingsprojekt, Ostlänken – våtmarker

Rapport 2020:100. Arkeologisk prospektering, Östergötland. Fredrik Molin

Publikation

Stenavadet

Rapport 2020:56. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Linus Hagberg

Nyhet 2020.09.07

Ny studie avslöjar: Då föddes Motala ström

Prover av sediment och kulturlager som togs vid de arkeologiska undersökningarna kan nu visa att Motala ström bildades för cirka 9 200 år sedan.

Uppdrag

Stenåldersfolket vid Stenavadet

Spår av anläggningar och fynd av kvarts och flinta visar att människor bodde på den här platsen för tusentals år sedan. Nu undersöks ett område vid Motala ström.

Publikation

Nordvästra Motala

Rapport 2018:99. Arkeologisk utredning, etapp 1, Östergötland. Annika Helander

Publikation

Stenåldersboplatser längs södra stranden i Motala

Rapport 2018:131. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötlands län. Linus Hagberg

Publikation

Schaktningsövervakning längs Verkstadsvägen, Motala

Rapport 2018:55. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Fiskeanläggningar i Motala ström

Rapport 2017:120. Arkeologisk undersökning. Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Kanaljorden 3:45, Motala 188. Staffan von Arbin med bidrag av Fredrik Molin

Publikation

Medeltida metallhantverk i Motala

Rapport 2017:119. Fantastiska metallfynd dök upp under de spännande utgrävningarna i Motala. Läs mer om arkeologi vid Strandvägen.

Publikation

Gravar och boplatslämningar i Ekområdet

Rapport 2017:121. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m.fl.

Blogginlägg 2017.09.21

Veckans ben: Hjortytterfilé

Gjort är hjort. Just det här benet kommer från undersökningarna av Gästisparken/Hertig Johans källare i Motala.