2018

Rapport 2018:55. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun och stad
Kanaljorden 3:1 Motala 173 & 188
Linus Hagberg