2017

Rapport 2017:119. Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning. Östergötlands län, Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Innerstaden 2:1 m fl, Motala 173
Sofia Lindberg och Karin Lindeblad med bidrag av Alf Ericsson, Lena Grandin, Eva Hjärthner-Holdar och Fredrik Molin

Under åren 2008–2013 har Arkeologerna och Stiftelsen Kulturmiljövård genomfört arkeologiska undersökningar i Motala i nordvästra Östergötland. Undersökningarna har utförts inom fem arbetsområden centralt i Motala, i anslutning till Motala ström och Göta kanal.

De arkeologiska undersökningarna vid Strandvägen i Motala visar att omfattande metallhantverk, med smide, gjuteri och legering av brons, har utförts här under medeltiden. Metallhantverket avspeglas i såväl fyndmaterial i form av föremål, slagg, deglar, delar av infodring och klipp i kopparlegering, som i lämningarna efter en smedja. Metallhanteringen har sin kronologiska tyngdpunkt i 1300-talet, klingar av i början av 1400-talet och efter mitten av 1400-talet förefaller området ha brukats som åkermark. Det är också i denna form det redovisas i det äldsta kartmaterialet från första delen av 1600-talet.