Nu är vi igång med den arkeologiska undersökningen här i Ytterby i ömsom sol, ömsom regn. Det är två platser som ligger ganska nära varandra som ska undersökas. Vi är 6 arkeologer och två grävmaskinister allt som allt. Om allt går enligt planerna så är vi klara i slutet av november så vi hoppas på en fin och inte alltför blöt höst.

Undersökningen började mycket lovande redan första dagen hittade vi, på platsen som heter Ytterby 257, brända ben och keramikskärvor tillsammans med fina flintavslag. Två keramikskärvorna var från mynningen av en liten keramikkopp. Hur gamla är fynden då? Ja, de flesta är troligen från bronsåldern, kanske från århundradena runt 1000-talet f. Kr.

På den andra platsen, som ligger ett femtiotal meter längre österut, ligger Ytterby 256. I kanten av åkermarken intill en stensättning (en slags grav) har vi hittat flera eldstäder som vi arkeologer kallar för härdar. Kanske kan dessa berätta något om vad som hänt, vilka ritualer som utförts här, alldeles intill graven.

Varje vecka kommer vi att berätta här om hur grävningen fortskrider, följ oss gärna här i bloggen och på Arkeologernas FB-sida.