Gravar från bronsålder-järnålder och en flera tusen år äldre stenåldersboplats. Ett större område i Ytterby i Kungälv undersöks under hösten 2018.

Läs mer om uppdraget