På åsen har vi hittat flera djupa och kraftiga stolphål, stolparna som stod i dessa kan ha varit ända upp till fyra eller fem meter höga. Mellan stolparna fanns ett ”altare” av stenar och under stenarna låg rostade sädeskorn. Kanske offer till högre makter…

I bakgrunden syns tjärnen och de orangefärgade stolparna visar stolphållen. Mellan paren syns det så kallade ”altaret”.

Så slog vintern till med full kraft och de kalla nätterna gjorde att tjälen snabbt kröp ner i jordlagerna. Då jorden som omgav stenarna i stensättningarna var lika hård som stenen insåg vi att vi var tvungna att tillfälligt avbryta grävningen. Detta var nesligt då så mycket spännande och oväntade resultat grävts fram.

Mest spännande är ”Templet i Nordtag” ja, det är i alla fall arbetsnamnet tillsvidare. Av de tillsynes oansenliga mörkfärgningarna på åsens yta visade sig flera vara mycket djupa och kraftiga stolphål. Storleken på hålen låter ana att stolparna som stod i dessa kan ha varit upp till 4 eller 5 meter höga. De var ställda i en fyrkant på åsens krön. Mellan stolparna fanns ett tillika fyrkantigt ”altare” uppbyggd av rundade stenar. I jordmassorna under stenarna har hittats rostade sädeskorn. Var dessa offer, en del i en offerkult? Ja, det är svårt att säkert veta men vi vet att offer och fruktbarhetsriter var vanliga vid den här tiden. Läget var väl valt på åsens krön omgiven av flera stensättningar och med nedgrävda gravurnor strax intill. De höga pelarna på åsens högsta punkt vars spegelbild syntes i tjärnens vatten måste varit en spektakulär syn.

Nästa vecka hoppas vi kunna ta upp grävningen på nytt, regn och blidväder har utlovats.

En av stenkonstruktionerna efter att översta stenlagret tagits bort.
Här undersöks ”altaret”.

Se drönarbilder över området!