Höstens kyla och väta till trots jobbar vi oförtröttligt vidare. Hela ytan är nu avbanad med maskin, närmare 1 000 kvadratmeter. Inför undersökningen fanns det många funderingar och tankar om vad som skulle finnas på platsen. Det har nu visat sig att samtliga förväntningar har överträffats.

Varje gång vi tänkte, att nu är det nog slut, skrapar skopan i ännu en bumling (bohuslänska för större rundade sten) och som nästan alltid visar det sig vara ännu en gravkonstruktion. Dessa är nu 15 till antalet och täcker inte bara åsen utan även området öster om denna.

Att flyga med drönare över området och ta bilder är inte bara kul utan också viktig för förståelsen för hur dessa konstruktioner är uppbyggda. Bilderna kan avslöja olika konstruktionsdetaljer som kan tyda på om de i något skede varit ombyggda. Hoppas bilden här förmedlar något om gravfältets mäktighet. Med sina 15 stensättningar är detta ett av Ytterby sockens allra största.

 Vid sidan av stensättningarna visade det sig finnas än mer intressanta saker, i alla fall mer märkliga. I tillsynes oansenliga anläggningar (syns som mörkfärgningar i alven) som låg nära intill stensättningarna, hittades flera intressanta fynd. Nära ytan fanns i ett av dessa, tillsammans med kol och sot, nära tre deciliter ben av människa tillsammans med skärvor från delar av ett keramikkärl. När vi trodde att detta var allt så visade det sig att under detta flak av kolblandad jord och ben fanns ett fint stolphål hela 40 centimeter djupt. Mycket märkligt. Det skulle visa sig att detta fenomen med brända människoben ovan ett stolphål ingalunda var en enskild händelse, samma sak upprepade sig i en anläggning strax intill.

Andra liknade anläggningar har också innehållit rikligt med kremerade benrester och i flera fall finns nästan hela gravurnan kvar. På filmen kan man se hur ett att dessa benbemängda kärl lindas med gipsbindor för att hålla ihop i transporten för vidare analys inomhus.

Vi börjar nu ta bort stenen i stenkonstruktionerna, resultatet från undersökningen av dessa får vi återkomma till under de närmaste veckorna.