En golvbrunn med 500 år gamla sopor och ett kalkstensgolv där ett helt intakt salvekrus, eller förvaringskärl, fortfarande låg kvar. Det var några av fynden som såg dagens ljus under utgrävningarna av den medeltida källaren.

Bilden visar utgrävning av en medeltida källare
Utgrävning av den medeltida källaren, från väster. Foto: Arkeologerna CC BY

Veckan inleddes med att undersökningen av den stora källaren i hörnet Kungsgatan– Söderportsgatan avslutades. Mycket talar för att det har funnits ytterligare ett källarrum åt norr, utanför undersökningsområdet. Det nästan 30 kvadratmeter stora källarrummet visade sig ha ett golv av en vällagd kullerstensbeläggning kombinerad med kvadratiska och rektangulära kalkstensplattor. Troligtvis har källaren ursprungligen haft ett kullerstensgolv i hela rummet, men vid något tillfälle har man ersatt partier med kalkstensplattor. Kanske har detta gjorts efter en brand.

En nordost–sydvästlig ränndal fanns i kullerstensgolvet och det var tydligt att det senare ditlagda kalkstensgolvet fått en lutning mot ränndalen. Vi gjorde en intressant upptäckt vid ränndalens mynning mot den norra källarväggen. Här fanns en golvbrunn, konstruerad av kantställda kalkstenshällar. Tanken var att man vid till exempel mindre översvämningar eller om en öltunna sprang läck skulle kunna samla upp vätskan i golvbrunnen och ösa upp det härifrån. Vi kunde dessutom avslöja att någon för sisådär 500 år sedan lite slarvigt kastat sina matrester, i form av djurben och äggskal, i golvbrunnen.

Golvbrunnen vid den norra källarmuren.
Golvbrunnen vid den norra källarmuren. På bilden har golvet plockats bort. Foto: Arkeologerna CC BY

Se filmen från källaren.

Ett helt kärl!

Det är sällan vi hittar intakta kärl av keramik, men ibland kan man ha tur! Ett helt salvekrus i stengods låg kvar på golvet i källaren. De små krusen användes under medeltiden som förvaringskärl för till exempel kryddor, oljor, salvor eller andra medikamenter. Det blir spännande att analysera om det finns något återstående innehåll i kärlet.

En arkeolog håller upp ett helt så kallat salvekrus i handen.
En ganska nöjd Annika med ett helt salvekrus. Foto: Arkeologerna CC BY

Gårdens brunn

I slutet av veckan påträffade vi en brunn ett par meter väster om källarhuset. Brunnen var svår att upptäcka. Den täcktes av stora stenbumlingar och de äldre marklagren över den hade skadats av sentida ledningsdragningar. Men efter elegant schaktning av grävmaskinist, kombinerad med arbetsam skyffling, så avtecknade sig en rund stensatt brunn. De övre lagren utgjordes av raseringslager, som verkar vara från 1500–1600-talet. Nu kommer vi att arbeta oss ner mot botten. I dessa fuktiga lager kan det med lite tur finnas bevarade föremål av trä eller något annat man tappat ner. Makrofossil-, pollen- och parasitanalyser kan belysa allt ifrån hur den lokala naturmiljön såg ut, vad människorna i hushållet åt och om man drabbats av piskmask.

Arkeolog gräver fram en brunn i början av undersökningen.
Brunnen i sin inledande undersökning. Hur djup kan den vara? Foto: Arkeologerna CC BY
Arkeologer gräver ut en brunn.
Den medeltida brunnen senare under utgrävningen. Foto: Arkeologerna CC BY