För drygt ett år sedan undersökte vi en plats i Närke där det en gång i tiden låg flera medeltida gårdar där människor levde, brukade jorden och höll sina djur. Genom 3D-dokumentation kan vi återskapa föremål och platser virtuellt – kolla in en del av fynden nedan!

Byarna Kärsta och Åsta omnämns i skriftliga källor från och med 1400-talet men platsen Lillkyrka var bebodd både under järnåldern och under senare tid. Fyndmaterialet består till stor del av diverse metallföremål, bland annat mynt från 1600–1700-talet, en del av en skära, en hästsko, hästskosömmar och metallbleck, både av järn och koppar. Det finns även ett tiotal knappar av koppar som visar att dräktdetaljer förekommer. Förutom metaller har vi också hittat keramikskärvor liksom ett par verktyg av sten, ett bryne och ett par så kallade knackstenar/löpare. De sistnämnda var en typ av ”allredskap” och kunde fungera både som hammare och mortel.

Alla mynt som hittades i Kärsta är gjorda av koppar och var i ganska dåligt skick efter att ha legat i jorden så länge. Vi hoppades att fotoskanningen skulle kunna hjälpa oss att bättre se vilket år myntet präglades men som ni kan se är det svårt! Det verkar dock vara från kung Adolf Fredriks regenttid, dvs senare hälften av 1700-talet. Foto och modell: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY.

Knackstenen var ett sorts multiverktyg i det dåtida jordbrukarsamhället. Den kunde användas både som hammare men också som en sorts mortelstöt när man malde säd till mjöl. Foto och modell: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY

Det här är ett bryne som också hittades vid utgrävningen. Ett bryne är ett typ av föremål som är ganska vanligt förekommande och används till att slipa knivar, skäror och vässa nålar. Foto och modell: Johan Stenvall, Arkeologerna CC-BY