Orterna Kärsta och Åsta nära Hjälmaren i Närke har varit bebodda under lång tid. Spåren i landskapet går tillbaka ända till medeltiden då det låg flera gårdar på platsen men det medeltida bylandskapet växte vidare in i nyare tid. Våren 2019 grävdes området ut.

Läs mer om uppdraget