Titta vilket vackert vardagsföremål! En s.k. ölhane, en sorts kranvred till en tapp som var ansluten till en tunna från vilken man kunde hämta dricka. Ordet ”hane” syftar på den tyska benämningen för tupp. Den första bilden visar vårt fynd, tillverkad i en kopparlegering (brons) som påträffades i ett område med 1700-talskeramik. Den andra bilden visar hur den bör ha suttit fast i den del som trycktes in i tunnan. Ölhanar med just denna utformning har en lång tradition från medeltid upp i nyare tid.

Här grävs det något stort på gård 19! Troligen en källare.

Imorgon kl 14 är det åter dags för visning av utgrävningen. Välkomna!

På gårdsläget närmast vägen syns gårdens södra länga parallellt med landsvägen. I bildens nedre del anas en äldre grusad/stenlagd gårdsplan. I bildens nedre högra hörn syns en brunn som avtecknar sig som ett runt, ljusare område. På den sista bilden syns resterna efter en medeltida byggnad. Många av jordlagren här innehåller mycket bränt material i form av bränd lera och träkol. Vi funderar kring vad som har hänt på platsen – är det en verkstad, kök eller har huset brunnit?

Foto: Markus Andersson
Foto: Markus Andersson
Foto: Markus Andersson

När den skånska myllan torkat..Vi försöker vattna ytan kontinuerligt för att spara på handleder och redskap, men ibland vinner solen.

Det blev en trevlig avslutning på veckan med fyndet av ett pilgrimsmärke. Pilgrimsmärken köptes som ett slags souvenir på vallfärdsorter och fästes på kläder eller kanske en väska. Sannolikt var märket mycket betydelsefullt för bäraren genom att man bar med sig ett minne av besöket och lite av den besökta platsens helighet. Enligt en artikel rörande pilgrimsmärken från Nya Lödöse hade det år 2014 hittats ett 60-tal i Sverige. Pilgrimsmärket från Fjelie visar en biskop med kräkla, mitra och draperad klädsel. Märket är alldeles nyss upptaget ur jorden och vi har inte hunnit forska i ursprunget. Lämna gärna en kommentar om märket känns igen!
Trevlig helg!

En blå glaspärla tittade fram i en grop med mycket aska på gård 18.

Den lilla bäcken som flyter genom Fjelie by kallas idag för Önnerupsbäcken. Men på 1700-talskartan står det ”Barnafjölsbäcken”. Nej rättelse: det står ”Barnahölsbäcken”. Är det någon som vet vad det namnet kan betyda?

En rättelse! Bäcknamnet kan nog snarast läsas som Barnahölsbäcken. ”Höl” kan ha betydelsen djup håla eller liknande. Lite extra spännande blir det om man tittar vidare på just Barnahöl. I en bok med sägner och liknande från 1880 (http://runeberg.org/wefolkdikt/0199.html) står det om en herreman som går igen som ”nattravn” (korp?) efter att ha tagit livet av sig. Det står att han till sist blev begraven i Barnahöl, som skall finnas i trakten av Lund. Hålan beskrivs som bottenlös. En liknande sägen finns också rörande Barnahöl i Villands härad.
Även från Folklivsarkivet i Lund finns uppgifter om Barnahöl i form av en avskrift ur en skrift rörande Nöbbelöv, daterad till 1840-talet. Här berättas om en insjö – numera försvunnen – benämnd Barnehöl. Det skall ha funnits mycket folktro förknippad med Barnahöl, liknande historien som beskrivs med herremannen. Vi kan alltså nog sluta oss till att bäcken som rinner genom Fjelie fått sitt namn från denna försvunna sjö. Nu går vi vidare genom att titta på det äldre kartmaterialet rörande Nöbbelöv och se om vi kan hitta den mytomspunna sjön.