Dagens benfynd kom i form av en nål.

Den första schaktningsomgången avslutades med fyndet av en medeltida sländtrissa i sten.

Nu har alla arkeologer anlänt och rensningsarbete pågår!