Första fyndet! Snart börjar undersökningen och idag hittade killen som levererade containrar lite oväntat en del av en s k tjocknackig yxa i matjorden. Yxan kan dateras till neolitikum, ca 3000 f Kr.

Schaktningarna på bytomten har dragit igång. Vi har inte börjat gräva i lämningarna ännu men ibland skymtar saker fram. Här en malsten halvt dold under ett lerlager.

Igår hittade vi ett vackert litet föremål i ben. Är det någon som känner till något liknande och vet vad det är? I brottytan finn spår av en nit i järn.