Hösten 2017 och våren 2018 undersöks de äldre fästningslämningarna på Gullberg. Orsaken är att Trafikverket planerar för en ny järnväg, Västlänken. Högt uppifrån klippan Gullberg sköttes försvaret av Göteborg under många århundraden.

På 1600-talet byggdes Skansen Lejonet men det fanns andra fästningar långt tidigare. Nu söker vi spår som går ända tillbaka till medeltiden.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.