De äldre fästningslämningarna på Gullberg undersöks arkeologiskt. Utgrävningarna startade 2017 och har pågått i omgångar på platsen. Orsaken är att Trafikverket planerar för en ny järnväg, Västlänken. Högt uppifrån klippan Gullberg sköttes försvaret av Göteborg under många århundraden.

På 1600-talet byggdes Skansen Lejonet men det fanns andra fästningar långt tidigare. Nu söker vi spår som går ända tillbaka till medeltiden.

Läs mer om projektet på uppdragssidan.