Hej! Det har tagit lite tid, men nu ska de komma lite rapporter om vad som händer här ute med jämna mellanrum. Men det är vackert i dessa tider när det börjar lövas och bli grönt.

Anton gräver i fält.
Terje och Lena

Det är ju lite speciellt med en förundersökning. Man gräver lite här och lite där och tar inte upp några större ytor. Syftet är att kunna göra sig en uppfattning om vad och hur mycket som finns och hur komplicerat det kommer att bli att göra en större undersökning.

Huset där vi bor

Just nu arbetar vi i den centrala delen. Det är mycket intressant! Vi hittar grophus (troligen verkstäder av olika sort) och andra lämningar efter hus och hantverk. Här finns också bevarade kulturlager, dvs. lager som bildas på ytor där människor lever, enkelt uttryckt, framför allt om det är tättbefolkat. Inne i städer med medeltida historia är de betydligt kraftigare.

Av fynden märks just nu framför allt keramik från olika tider, bl.a. ett märkligt kärl med låg kant som möjligen kan ha varit en oljelampa. Det kärlet hittades inne i ett grophus. En pansarbrytande armborstpil sköts någon gång under medeltiden iväg här och hittades nu igen. Här har någon också tappat en bronspärla och en rad andra saker. Ett lite svårdaterat fynd är en liten fin fingerborg. Kan vara gammal, kanske 1600-tal? Men de ser likadana ut idag, så den kan också vara betydligt yngre. Fler bilder kommer nästa gång.

Fingerborg

Är du intresserad av att se mer? Vi kommer att anordna visningar vid något tillfälle. Platserna lämpar sig inte riktigt för att visas. Dels är det strikta säkerhetsregler eftersom vi arbetar nära järnvägen, och för att vi inte ska skada besökare och andra. Vi gräver ju nära dagisverkasmhet och skola t. ex.

Vi har ännu inte bestämt datum och tid för visning, men jag återkommer om detta. Vi kommer också att ordna en föreläsning på Gamla Uppsala museum när grävningen är slut. Tanken är också att vi ska visa fynd i museet med jämna mellanrum.

Mia och Anton gräver och dokumenterar